Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Evenemang som har varit 2015

Evenemang som har varit: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

November 2015
Måndagen den 24 november 2015 - Kronobergskretsen


Oktober 2015
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Södra kretsen

Lärarfortbildningsdag den 27 oktober. I år har vi (Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet) inkluderat några aktiviteter som är riktade till Geografilärare. Information om de olika aktiviteterna och anmälningsformulär finns på följande länk:
www.naturvetenskap.lu.se/samverkan-med-omvarlden/samverkan-med-skolan/larare/lararfortbildningsdagen-27-oktober

De aktiviteter som vi har att erbjuda Geografilärare är främst:
 • GIS (geografiska informationssystem) i skolan
 • Klimatfrågan från det lokala till det globala
 • Jordens klimat – studera klimatarkiv i fält

  Mer information om de olika aktiviteterna kan man få via länken ovan.

  Med vänlig hälsning
  Elisabeth Einarsson
  Projektledare för den nya lärarfortbildningen
  Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet


 • September 2015
  Lördagen den 19 september 2015 - Vänerkretsen

  Vänerkretsen och geografiämnet vid Karlstads Universitet inbjuder till fortbildning för lärare i geografi lördagen 19 september 2015.

  Program med ungefärliga tider:

 • 09.30 Samling Karlstads universitet; Morgonfika
 • 10 Geografididaktik som forskningsområde - Gabriel Bladh: Klimatförändringar och översvämningsproblem – Centrum för klimat & säkerhet
 • 12 Lunch
 • 13 Exkursion i Klarälvens delta med båt
 • 17 Avslutning

  Kostnad för lunchbuffé ca 150 kr och för båtresan ca 150 kr per person (självkostnadspris).

  Under dagen kommer också Vänerkretsens årsmöte att hållas.

  Anmäl att Du deltar senast 6 september 2015 till
  Gabriel Bladh: Gabriel.Bladh@kau.se, tfn 054-7001291 eller till
  Bengt Bengtsson: tbb@bredband.net, tfn 054-250 04 89.

  Välkomna till Karlstad!
  Gabriel Bladh   Bengt Bengtsson

 • Maj 2015
  Onsdagen den 6 maj 2015 - Södra kretsen, Helsingborgs stad och Lunds universitet

  Välkommen till lärarfortbildning: Att använda Helsingborgs stadsdelar i undervisningen.


  Helsingborgs stad bjuder i samverkan med Geografilärarnas förening, Södra kretsen och Lunds universitet, Campus Helsingborg in till en aktuell och kvalitativ fortbildning i kulturgeografi med fokus på stadsdelsutveckling. Ett övergripande syfte är att inspirera användandet av Helsingborgs stadsdelar i undervisningen.

  Att Helsingborg befinner sig en expansiv fas med kraftig befolkningstillväxt är svårt att undgå. Nya stadsdelar byggs samtidigt som flera befintliga områden förnyas. Björn Bensdorp-Redestam och Kristian Bergstrand från stadsbyggnadsförvaltningen presenterar dels planer för områden som H+ och DrottningH.

  Dels visar de material som finns tillgängligt att använda för exempelvis Geografiska informationssystem, GIS i undervisningen. Ola Thufvesson, lektor på Campus Helsingborg berättar om stadsdelsutveckling, igår, idag imorgon. David Örbring, lärare och doktorand presenterar den senaste forskningen inom geografididaktiken. Magnus Grahn doktorand och ordförande i Geografilärarnas förening, Södra kretsen, visar hur geografiämnets kursplaner ser ut.

  Efter lunch tar Helsingborgshem med oss på buss ut till några av sina bostadsprojekt. Här visas både boende i nya stadsdelar och stadsdelsförnyelse i äldre områden.

  Tid: Onsdagen 6 maj 2015 kl. 8.30 – 16.30

  Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Filmsalen, Järnvägsgatan 22

  8.30 Introduktion; Helsingborgs stadsdelar i undervisningen, Axel Hultman.

  8.45 Kursplanerna i geografi utifrån städer och stadsplanering, Magnus Grahn.

  9.00 Den senaste forskningen om undervisning i geografi, i ett internationellt och nationellt perspektiv med fokus på kursplanens förmågor, David Örbring.

  09.45 Fika, Hur använder vi Helsingborg i geografiundervisningen på min skola?

  10.15 Nya möjligheter i Platsen Helsingborg – gemensam plattform för geografisk information. Stadsatlas. Karttjänst med lär- och naturplatser. Möjlighet att med hjälp av GIS skapa dina egna kartberättelser i staden, Kristian Bergstrand.

  11.00 Att skapa attraktiva stadsdelar, Ola Thufvesson.

  11.45 Helsingborgs stadsdelsutveckling, H+ och DrottningH, Björn Bensdorp-Redestam.

  12.15 Lunch

  13.15 Exkursion med buss, stadens årsringar, Ola Thufvesson.

  14.30 DrottningH, fika, Helsingborgshem.

  16.00 – 16.30 Summering och utvärdering.

  Kostnadsfritt!

  Anmälan till Axel Hultman axel.hultman@helsingborg.se senast 23 april 2015,
  30 platser, först till kvarn. Ange också ev. specialkost.

  Lada ner programmet som en pdf-fil: Fortbildningsdag i Helsingborg.  April 2015
  Måndagen den 27 april 2015 - Kronobergskretsen


  Anmäl deltagande till kretsordföranden: peter.l.bengtsson@home.se   senast den 23 april 2015.
  Söndagen den 12 april 2015 - Riksföreningen


  Varmt välkomna till Riksföreningens årsmöte söndagen 12 april kl 13:00.

  Plats: Globala Gymnasiet, Hornsgatan 93, Stockholm. T-bana Zinkensdamm.

  Anmälan om deltagande till: karin.wakeham@liu.se

  Förtäring och engagerande anförande av prisbelönta geografen Lotta Jankell utlovas också!

  Ladda ner Dagordningen:


  Söndagen den 12 april 2015 - Stockholmskretsen


  Stockholmskretsen kallar till årsmöte kl 12.00 söndagen den 12 april 2015 - i anslutning till Riksföreningens årsmöte kl 13.00 på Globala Gymnasiet Hornsgatan 93 i Stockholm. T-bana Zinkensdamm. Samma lokal som Riksföreningen. Se även anslag.

  Tel ordföranden Gunvor Larsson 0708 23 46 37

  En stor fråga är ev. sammanslagning av Östra Kretsen och Stockholmskretsen.

  Meddela gärna Ditt deltagande. Om Du inte kan komma mejla i alla fall ordförande Gunvor Larsson: gula@enskildagymnasiet.se
  och kommentera den eventuella sammanslagningen.

  Mars 2015
  Tisdagen den 31 mars 2015 - Västra kretsen


  Västra kretsen av Geografilärarnas Riksförening inbjuder till årsmöte tisdag 31 mars klockan 18.00.

  Vi möts vid huvudentrén till Svenska mässan. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar föreslår nuvarande styrelse att årsmötet lägger ner föreningen på grund av vikande medlemsintresse och i stället utser en kontaktperson.

  Vi möts vid huvudentréen till Svenska Mässan.

  Väl mött !

  Styrelsen
  Tisdagen den 24 mars 2015 - Södra kretsen


  Geografilärarnas Riksförening, Södra kretsen inbjuder till årsmöte.

  När: Tisdagen 24 mars 2015, kl 17.30

  Var: Astronomihuset på Sölvegatan 27 i salen som heter Universum.

  Hur: Årsmötesförhandlingar som följs av föreläsning av Elisabeth Einarsson. Hon föreläser dels om Fossilens hemligheter och dels om Den nya lärarfortbildningen (se nedan för mer detaljerad beskrivning).

  Enklare förtäring i samband med årsmötet.

  Anmälan till årsmötet senast 17 mars 2015 till: magnusgrahnlund@hotmail.com


  Elisabeth Einarssons föreläsning

  FOSSILENS HEMLIGHETER

  Min forskning handlar om att beskriva det senkretaceiska (80 miljoner år gamla) marina ekosystemet i Kristianstadsbassängen, Skåne. Detta har jag framförallt försökt göra genom tre större utgrävningar belägna i närheten av Ivösjön som resulterat insamling av en stor mängd fossil. De fossil som jag undersöker och beskriver är främst kräftdjur, ostron, benfiskar, svanhalsödlor, sköldpaddor och krokodiler. Förutom detta försöker jag även klargöra omfattningen och bakgrunden till en interkontinental faunaomvälvning som orsakade ett massutdöende bland marina reptiler under mellersta Campan, d.v.s. för ca 80 miljoner år sedan. Detta gör jag främst genom att jämföra de svenska sedimenten med likåldriga sediment i Nordamerika (Texas och Alabama).

  DEN NYA LÄRARFORTBILDNINGEN

  Den nya lärarfortbildningen är en fortbildning för grundskole- och gymnasielärare som erbjuder forskarmöten, fortbildningsdagar samt faktagranskat undervisningsmaterial. Samtliga moment hålls av våra framstående forskare vid Lunds universitet. Utgångspunkterna i lärarfortbildningen är grundskole- och gymnasielärarnas önskemål och behov utifrån det centrala innehållet i läroplanernas kurs- och ämnesplaner, skolans styrdokument Lgr11 och Gy11 samt den senaste forskningen inom det aktuella undervisningsämnet. Genom att delta i referensgrupp för grundskole- respektive gymnasielärare får lärarna vara med och påverka i hela fortbildningsprocessen. Årets lärarfortbildningsdag kommer att äga rum tisdagen den 27 oktober. Men innan dess finns möjlighet att bli en av deltagarna i årets referensgrupp och/eller vara med vid något av forskarmötena.


  Elisabeth Einarsson
  Omedelbart väster om byggnaden med ingången Sölvegatan 27 står det gamla vattentornet. Tornet från 1909 är ritat av arkitekt Alfred Arwidius och ombyggt för astronomiinstitutionen år 2000.
  Källa: Boken Svenska vattentorn. 2004.
  Tisdagen den 24 mars 2015 - Kronobergskretsen

  Februari 2015
  Tisdagen den 10 mars 2015 - Stockholmskretsen

  Tisdagen den 3 februari 2015 - Kronobergskretsen


  Hem
  Senast uppdaterad 151124