Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Evenemang som har varit 2013

Evenemang som har varit: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

November 2013
Onsdagen den 20 november 2013 - Södra kretsen

Kan GIS va’ något för dig?

Under ledning av Per Schubert, lektor i geografi på Malmö högskola, får vi en introduktion till geografiska informationssystem (GIS) ur ett skolperspektiv. Per kommer att bl a att ta upp Google Earth och Quantum GIS och hur man kan tänka sig att använda detta i skolan.

När: Onsdagen 20/11 18.00.
Var: Malmö högskola, Orkanen, samling utanför receptionen.
Hur: Avgift: 50 kronor för medlemmar i Geografilärarnas Riksförening, 100 kronor för övriga. Enklare förtäring ingår.

Anmälan senast onsdagen 13/11 till magnusgrahnlund@hotmail.com
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS
Onsdagen den 11 november 2013 - Stockholmskretsen

Styrelsemöte/kretsmöte tisdagen den 11 nov kl 17.30

Mötet hålls i Geohusets allrum. Markplanet.

Intresserade medlemmar och personer som skulle vilja bli medlemmar är också välkomna.

Eftersom årsmötet bara hade 6 deltagare ser vi fram mot större uppslutning denna gång.

Vi kommer att bl.a. diskutera vårens program.
September 2013
Måndagen den 23 september 2013 - Kronobergskretsen

Kronobergskretsen inbjuder medlemmar och intresserade till möte Måndagen den 23/9 kl 19.00 på Universitetet i Växjö (sal Moberg).

ANDERS NILSSON, lektor i freds- & konfliktforskning berättar om Mediers konfliktrapportering.

Eftersits.

Välkommen hälsar ordföranden Peter Bengtsson
Lördagen den 21 september 2013 - Vänerkretsen

Vänerkretsen inbjuder till exkursion och årsmöte i Hagfors lördagen den 21 september 2013.

Vi samlas vid Stadshuset i Hagfors, adr Dalavägen 10, kl 09.15.
Parkering finns SV om Stadshuset.

Program
 • 09.15 Samling, fika, info om dagen, Stadshuset i Hagfors
 • 09.30–10.30 Näringsliv o samhälle, Stadshuset i Hagfors
 • 10.45–12.45 Studiebesök järnverket, Uddeholm Tooling
 • 13.00–14.00 Lunch och årsmöte, Bruksmästar´n
 • 14.00–14.20 ”Kulturkvarten”, Monica Z museet
 • 14.30–15.15 Studiebesök, Järnvägsmuseet
 • 15.30–ca 16.30 Guidad rundvandring, Uddeholms herrgård
 • ca 16.30 Utvärdering, avslutningsord, Kapellet vid herrgården

  Dagens program är fokuserat mot två områden:
  Näringslivsutveckling i en liten kommun som Hagfors samt Uddeholms-bolaget förr och nu. Det är intressant även för lärare som undervisar i andra ämnen än geografi. Sprid gärna inbjudan till Dina kollegor i samhällsorienterande ämnen och hälsa dem välkomna att delta!

  Anmäl att Du deltar senast 11 sept till Ann Engström-Åberg: ann.engstrom-aberg@telia.com, tfn 0584-124 23 eller till Bengt Bengtsson: tbb@bredband.net, tfn 054-250 04 89.

  Kostnad för mat och museibesök ca 150 kr per person.
  V g meddela om Du vill ha särskild kost vid lunchen.

  Välkomna till Hagfors!
  Bengt Bengtsson Bo Forsström Lars Segerpalm
 • Augusti 2013
  Lördagen den 3 - söndagen den 11 augusti 2013 - Västra kretsen tipsar om Västerhavsveckan


  Juni 2013
  Tisdagen den 11 juni - fredagen den 14 juni 2013 - 5th Nordic Geographers’ Meeting

  Call for sessions

  Dear colleagues.
  We are pleased to inform you that the 5th Nordic Geographers’ Meeting will be held in Reykjavík Iceland, 11 – 14 June 2013.

  The organisers of NGM 2013 invite members of the geographic community, as well as others dealing with geographical issues, to propose sessions for the conference. We welcome proposals that relate to the full range of geographic inquiry; human or physical geography, geographic methodologies etc.

  The theme of the conference is Responsible Geographies. See http://conference.hi.is/ngm2013/conference-theme for a description.

  The conference will be organised in 1½ hr timeslots. Sessions may use more than one timeslot, depending on the number of presenters. In addition to the usual conference format with separate paper presentations, alternative sessions (e.g. panels, workshops) are welcomed.

  Please email your proposal to ngm2013@hi.is before 30 September 2012. The organising committee will review the proposals and respond to the session organisers.

  Call for individual papers for each session will be opened in November 2012. The session organisers will receive and review the abstracts for papers.

  If you have any questions, please check the conference website, http://conference.hi.is/ngm2013.

  For any further information, feel free to contact us by emailing to ngm2013@hi.is.

  Please forward this call to other mailing lists and colleagues.






  Tordagen den 6 juni - söndagen den 9 juni 2013 - Stockholmskretsen tipsar

  FNSiNfo - Resa till Gotska Sandön

  År 1910 invigdes Sveriges första nationalparker. Bland dem fanns en liten del av Gotska Sandön, några km² på Västra sidan.

  Det dröjde till år 1963 innan hela ön blev nationalpark, trots hängivet arbete av bl a Albert Engström. Men det betyder att i år är det 50-årsjubileum! Riktigt lika länge har inte FNSiN åkt till Ön, men vi har gjort det i uppemot 40 år.

  Vi gör det i år igen, i början av juni när nätterna är ljusa, backsipporna och svärds-sysslan och kanske även rödsysslan blommar och det är gott om passerande fågel.

  Vi far ut torsdag den 6 juni och hem på söndag 9 juni. Under dagarna på Ön har vi ett intensivt (men frivilligt!) vandringsprogram, bl a vandring runt hela ön 25-30 km mest längs de underbara stränderna. Det är möjligt att gå med en bit och återvända hem på egen hand, stigarna är väl skyltade.

  Plats finns f n kvar i eget tält (1 330 kr för resa + 3 nätter) och i tvåbäddsrum i stuga med eget kök (4 400 kr för två personer).

  Andra boendealternativ är 3- och 4-bäddsrum i stuga, dito i "vandrarhemmet" utan eget kök, hyrtält - kan sannolikt ännu läggas till.

  Vill du uppleva Ön så hör av dig tilll mig!
  Erik Elvers,   mejl: e.elvers@bredband.net

  Maj 2013
  Tisdagen den 28 maj - måndagen den 3 juni 2013 - Stockholmskretsen tipsar

  FNSiNfo - Färöresa med Samfundet Sverige-Färöarna

  Samfundet Sverige-Färöarna anordnar en resa till Färöarna 28 maj till 3 juni 2013.

  Se föreningens sajt www.samfundet-sverige-faroarna.se.

  (Det gäller, förstås, samma regel för Samfundet som för oss att man måste vara medlem i den arrangerande föreningen för att delta i fler-dagsresor för att den inte skall betraktas som resebyrå och nödgas ställa resebyrågaranti.)

  Söndagen den 26 maj 2013 - Södra kretsen

  Södra kretsen inbjuder till exkursion i Vattenriket

  När: Söndagen 26 maj, kl 9.00-13.00.

  Hur: Båtsafari med natur-och kulturupplevelser. Se även:
  www.landskapet.se
  www.vattenriket.kristianstad.se/plats/info.php

  Medtag eget fika. Samåkning från Malmö och Lund kan eventuellt samordnas.
  Var: Samling i Tivoliparken – mittemot Naturum - i Kristianstad, kl 8.50.

  Anmälan senast 25 april på mail: magnusgrahnlund@hotmail.com och genom att sätta in 400 kronor på kontonummer: 8214-9, 974 575 203-1 (Swedbank, André Gillborg). Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

  April 2013
  April månad - Naturskyddsföreningen i Stockholms län - Stockholmskretsen tipsar


  Ladda ner Naturkalendern för april 2013 med information om aktiviteter för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

  Karin Schmidt, Kommunikatör
  Naturskyddsföreningen i Stockholms län
  Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm
  mobil 070-579 00 55, vx 08-644 52 70

  Mars 2013
  Tisdagen den 26 mars 2013 - Västra kretsen

  Västra kretsens årsmöte 2013 äger rum tisdagen 26 mars.
  Vi möts kl 17.30 vid entrén till Världskulturmuseet.

  Årsmötesförhandlingar. Därefter reseberättelser och bildvisning från styrelsens Islansdsresa augusti 2012.

  Styrelsen
  Måndagen den 18 mars - tisdagen den 19 mars 2013 - KS Utbildningssektion

  Utbildningskonferens, Elmia Jönköping

  Utbildningssektionen inom KS genomför årligen en konferens för lärare och övriga intresserade där utbildningsfrågor inom lantmäteri, samhällsplanering, geografi, geomatik och geoinformatik behandlas.

  Utbildningskonferensen syftar till att skapa ett forum för att sammanföra lärare från olika lärosäten, för att öka förståelsen för varandras arbeten, utbyta erfarenheter och för att kunna förbättra möjligheterna till samarbete, kvalitet och rekrytering till utbildningarna. Temat för årets konferens är arbetsmarknad och utbildning. Andra ämnen som kommer att tas upp är bl.a. tillgång till geodata för forskning och utbildning, open source, GIS i utbildningen, samt kompetensförsörjning förskola – högskola.

  Konferensen samkörs delvis med Kartdagarna. Detta innebär att Utbildningskonferensens dag 1 (den 18 mars, dvs. dagen innan Kartdagarna) startar med en lunch varefter resten av dagen ägnas åt kortare presentationer och diskussioner. Förmiddagen dag 2 (19 mars) ägnas åt en workshop och konferensen avslutas då Kartdagarna tar vid. För dem som vill höra mer om utbildning finns det utbildningsrelaterade sessioner efter lunch i Kartdagarnas regi.

  Innehållet för utbildningskonferensen är ännu inte spikat så det finns fortfarande möjlighet att komma in med förslag på ämnen att diskutera eller presentera. Skicka förslag till Karin Larsson (karin.larsson@nateko.lu.se), KS Utbildningssektion.

  Preliminärt programupplägg:

  Måndag 18 mars
  12.00-13.00 Gemensam lunch, Elmia
  13.15-13.30: Öppnande av årets Utbildningskonferens (Karin Larsson, Lunds Universitet)
  13.30-15.00: Presentationer och diskussioner
  15.00-15.30: Kaffe
  15.30-17.00: Gruppdiskussioner
  17.00-17.30: Sammanfattning
  18.30: Gemensam middag, Jönköping

  Tisdag 19 mars
  08.30- 10.15: Workshop GIS i utbildningen
  Med uppehåll i workshopen för registrering och kaffe
  10.15-11.00: Sammanfattning och avslutande diskussioner

  Kartdagsaktiviteter – OBS. Kräver avgiftsbelagt deltagande i Kartdagarna:
  11.15-12.15: Invigning Kartdagarna
  12.15-14.00: Lunch och möjlighet till besök i utställningen
  14.00-15.30: Session 3F – Högskoleutbildning – kvalitet och behov, Högskoleverkets granskning
  15.30-16.30: Kaffe och utställningsbesök
  16.30-18.00: Session 4F – Mentorverksamhet


  GIS-lärarmöte i Jönköping 2013!

  Den stora mötesdagen för alla som sysslar med utbildning inom GIS, lantmäteri, samhälls-planering, geografi, kartografi, geomatik och geoinformatik. Kartografiska sällskapets ut-bildningssektion är arrangör, och även i år står KS för konferensens kostnader. Resa och logi står deltagaren för.

  Årets tema är framför allt utbildning och arbetsmarknad, men vi vill också ta upp andra aktuella ämnen såsom geodata för FoU-sektorn, Open Source, GIS i utbildningen samt kompetens-försörjningen förskola - högskola.

  Innehållet för utbildningskonferensen är ännu inte spikat så kom gärna in med förslag på presentationer och/eller ämnen att diskutera. Skicka förslag till Karin Larsson (karin.larsson@nateko.lu.se).

  Anmälan kommer kunna göras via www.kartografiska.se när anmälan till Kartdagarna öppnas (runt årsskiftet).
  Ladda ner programmet som en pdf-fil:
  Onsdagen den 13 mars 2013 - Södra kretsen

  Årsmöte för Geografilärarnas Riksförening - Södra kretsen.

  När: Onsdagen 13 mars, kl 18.00.
          Samling i foajén på Lärarutbildningen 17.45.

  Var: Lärarutbildningen i Malmö (Orkanen).

  Hur: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter håller Inge-Marie Svensson, Malmö högskola, föredrag om om Indien och dess förändring under de senaste 20 åren.

  Det bjuds på baguette och kaffe i pausen mellan förhandlingarna och föredraget. Priset för detta är 100 kronor. Meddela om det finns allergier eller andra önskemål som är möjliga att uppfylla.

  Anmälan senast 10 mars till magnusgrahnlund@hotmail.com
  eller 070-24 89 678.
  Lördagen den 9 mars 2013 - Riksföreningen

  Lördagen den 9 mars kl 13.00 har Riksföreningen årsmöte i Linköping.
  Plats: Linköpings universitet Geografisalen D-huset.
  Förslag till dagordning.

  §1 Mötets öppnade
  §2 Val av ordförande för mötet
  §3 Val av sekreterare för mötet
  §3 Val av protokolljusterare
  §5 Godkännande av kallelse till årsmötet
  §6 Godkännande av dagordning
  §7 Verksamhetsberättelse
  §8 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
  §9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  §10 Förslag till budget
  §11 Val av ordförande i förening och styrelse
  §12 Val av två ordinarie ledamöter i styrelsen
  §13 Val av två revisorer och ersättare
  §14 Val av förtroenderåd
  §15 Val av tre ledamöter i valberedning
  §16 Fastsällande av årsavgifter för år 2014
  §17 Geografiska Notiser
  §18 GR 80 år. Det ska vi fira?
  §19 Framtida visioner
  §20 Övriga frågor

  Anmälan om deltagande till karin.wakeham@liu.se

  Varmt välkomna!
  Styrelsen gm. Karin Wakeham,
  Ordförande Geografilärarnas Riksförening




  Ladda ner
  Förslag till dagordning
  Onsdagen den 6 mars 2013 - Kronobergskretsen

  Till Uganda med Globala skolan är rubriken på Kronobergskretsens sammankomst onsdagen den 6 mars 2013 kl 19.00.

  Kristoffer Samdell, gymnasielärare från Mölndal, berättar om internationellt geografiskt skolarbete kan bedrivas.

  Plats: sal Moberg (geografisalen) på Linnéuniversitetet i VÄXJÖ.

  Eftersits.

  Välkomna önskar styrelsen gn ordf Peter Bengtsson
  Onsdagen den 6 mars 2013 - Stockholmskretsen

  Stockholmskretsen kallar till årsmöte onsdagen den 6 mars kl 17.30- 19 i allrummet entréplan Geohuset Frescati.

  Årsmötesförhandlingar. Diskussioner om bl.a.:
  1. Geografi i nya Gymnasiearbetet (100 p)(f.d. Projektarbetet).
  Har vi bra förslag att ge gymnasisterna inför valen av inriktning?

  KS ordnar sommarkurser som kan användas för gymnasiearbetet.
  Kan Geografiska institutionerna ordna liknande och få flera gymnasister att intressera sig för geografiskt fältarbete t.ex.

  Har Geografiska institutioner möjligheter att ställa upp för detta?
  Vi hoppas på deltagande från Geograferna i Geohuset vid Stockholms Universitet.

  2. Vi kommer också att tala om Biologilärarnas Linnédagar som ordnas varje höst för gymnasieelever som tilldelas ett stipendium för deltag-ande i en veckas /exkursion/fältarbete.

  50 gymnasieelever inbjudes. 2013 blir samlingen i Skåne. Geografdagar för Gymnasieelever kunde vara ett arbetsnamn vi skulle kunna jobba vidare med. Finns intresse?

  3. Övriga frågor. Meddela gärna på förhand om något Du vill ta upp själv eller tycker attt vi borde ta upp under årsmötet.

  Alla medlemmar i Stockholms/Mälardalsområdet/Uppsalaområdet hälsas välkomna till Stockholmskretsens årsmöte 6 mars 2013.

  Meddela deltagande senast 1 vecka innan helst - till
  ordf. Gunvor Larsson per tel 0708-23 46 37 eller mejl (helst) gula@enskildagymnasiet.se

  Välkomna till årsmöte med programpunkter enl. ovan kl 17.30 - 19.30 c:a. Pizzabit + kaffe och kaka bjuder vi på!

  Hälsningar
  Styrelsen i Stockholmskretsen för Geografilärarnas Riksförening


  Februari 2013
  Söndagen den 24 februari - fredagen den 1 mars 2013 - Eurogeo

  digital earth Comenius approved course

  24 February - 1st March 2013, Salzburg, free (with EU funding) for European teachers, see www.eurogeography.eu/digital-earth.html

  for details
  grant applications to your national agency by 16 September 2012

  please spread the word

  Karl Donert
  President, EUROGEO eurogeomail@yahoo.co.uk

  Director: European Centre of Excellence: www.digital-earth.eu
  Tisdagen den 5 februari 2013 - Kronobergskretsen

  Kronobergskretsens årsmöte äger rum Tisdagen den 5 februari kl 19.00 i sal Moberg (Geografisalen) på Universitetet i Växjö.

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter föredrag av förre Stadsarkitekten Erland Ullstad om "stadens attraktion och hållbarhet". Alla intresserade välkomna!
  Eftersits.

  Styrelsen

  Hem
  Senast uppdaterad 140206