Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Evenemang som har varit 2008

Evenemang som har varit: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Oktober 2008
Torsdag 27 november 2008 - Västra kretsen

Torsdagen den 27 november klockan 18.30 temakväll om turismgeografi på kulturgeografiska institutionen (Handelshögskolan).

Kristina Lindström från Kulturgeografen, pratar om
 • Problematisering av fenomenet turism och en kort introduktion till kritisk turismforskning - i princip en bakgrund till sin forskning.
 • Presentation av sitt avhandlingsprojekt: Massturismens mediegeografi - produktionen av mediebilder av turistdestinationer.
 • Presentation/diskussion av turismgeografi som ämne - hur ska undervisningen (på olika nivåer) se ut. Hon ger gärna en bild av hur situationen ser ut på universitetsnivå och skulle tycka det var intressant med diskussion kring situationen på andra utbildningsnivåer.

  Ulf Atlestam pratar om Kongo – ett land utan turism.

  Upplysningar och anmälan (senast tisdagen den 25 november) till Lennart Malmborg telefon 031-880967 eller lennart.malmborg@telia.com..
 • Torsdag 27 november 2008 - Kronobergskretsen

  Lokal produktion - global marknad
  Vi besöker Volvo Construction Equipment i Braås den 27 november, där Mats Olofsson, Outbound Manager, berättar för oss vilka utmaningar det innebär att vara ett världsledande företag lokaliserat mitt i de småländska skogarna.

  Vi samåker från Kungsmadsskolan i Växjö kl. 17.00.
  Besöket börjar kl. 17.30.

  Anmäl till ordf senast den 25 november 2008: peter.l.bengtsson@home.se.

  Tisdag 18 november 2008 - Stockholmskretsen och Geografiska Förbundet

  GEOGRAFI – igår, idag, imorgon.
  Välkommen till en intressant kväll i Geohuset – Frescati! Tisdagen den 18 nov. kl 18.00 Plats: William Olsson-salen – Geohuset byggnad Y, bottenvåningen, Stockholm.

  Lyssna till och delta i en debatt med företrädare för Geografiämnet om dess roll i skolan, lärarutbildningen, forskningen och i samhället. Vilken framtid har geografin?

  Du träffar under kvällen:
  Fil Dr Mona Pettersson – naturgeografi -Södertörns högskola
  Fil Dr Urban Nordin – lektor
  Adjunkt Kerstin Grenö – lärarutbildningen

  Arrangörer är Geografiska förbundet och Stockholmskretsen av Geografilärarnas Riksförbund.

  Geologklubben ordnar PUB till självkostnadspris.

  Se vidare våra hemsidor www.geof.se
  samt denna sajt geografitorget.se .
  Onsdag 22 oktober 2008 - Sydsvenska Geografiska Sällskapet

  Onsdagen den 22 november kl 18.00 har Sydsvenska Geografiska Sällskapet ett möte om Fältarbete i Arktis förr och nu.

  Geocentrum I, Sky High Lounge (lunchrummet på 5:e våningen), Sölvegatan 10 (ingång Helgonabacken), Lund.

  Programmet:
  Professor emeritus J-O Mattsson: "En reseskildring från fältarbete i subarktiska Nordnorge."

  Doktorand Margareta Johansson: "En reseskildring från fältarbete på Grönlandsisen."

  Det bjuds på dryck och tilltugg. Medlemmar som icke medlemmar är välkomna.

  Tisdag 7 oktober 2008 - Kronobergskretsen

  "På spåret - om järnvägen". Vi besöker Banverket i Alvesta, där projektledare MÅRTEN ZETTERMAN informerar om järnvägsinvesteringar.

  Samåkning från Kungsmadsskolan i Växjö kl 17.00.
  Besöket börjar kl 17.30.
  Anmäl till ordf senast 6/10: peter.l.bengtsson@home.se.

  Alvesta station är ritad av Folke Zettervall i jugendstil och är upp­förd 1907-09 och blev byggnadsminne 1986.
  Att gå över spåren idag, är ett mer marknära företag.
  September 2008
  Lördagen den 27 september 2008 - Vänerkretsen

  Lördagen den 27 september blir det exkursion och årsmöte. Exkursionsmålet är Tjärnö marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad.

  Tjärnö tar emot grupper på 20 personer och håller hårt på gruppstorleken.

  Start för vår grupp är kl 10.00. Kretsen tar ut en avgift om ca 100 kr/person.

  Anmäl dig till ann.engstrom-aberg@suf.laxa.se
  Först till kvarn gäller.

  Ann Engström-Åberg
  sekreterare & kassör Vänerkretsen
  Torsdagen den 25 september - lördagen 27 september 2008 - Geografiseminariet 2008

  Hallå alla intresserade!
  Södra Kretsen har glädjen att inbjuda till Geografiseminariet 2008!

  Med tyngdpunkt på stadsplanering, boende och kommunikation med Malmö som exempel, ska vi träffas den 25-27 september.

  Naturligtvis ska vi göra utblickar och förflyttningar inom regionen och vi har ju storstaden Köpenhamn inte längre bort än i andra ändan av Öresundsförbindelsen.

  Kanske dags att redan göra en liten notering i kalendern?! Som synes har vi förlagt dessa dagar till torsdag-lördag, något vi hoppas och tror inte ställer till några större problem för er.

  I pdf-filen nedan finns information om hur man anmäler sig till Geografiseminariet.

  Mer information kommer senare, så glöm inte att titta på geografitorget.se med jämna mellanrum!

  Välkomna!
  Bengt Nilvén
  ordförande Södra Kretsen  Ladda ner programmet som pdf-fil

    (inlagt 080512).


  Malmö och Köpenhamn vid en tid då endast Öresund och inte bron förenade. Vy från Hyllie vattentorn.


  Gränsmarkering på Öresundsbron.


  Västra Hamnen i Malmö (Bo01). Vy från Turning Torso.

  Byggarbetsplats Köpenhamn.

  Langebro och nya bostadshus på Islands Brygge.

  Nybyggnation på Kalvebod Brygge från Islands Brygge.

  Nya bostadshus på Islands Brygge.
  Lördagen den 20 september - Östra kretsen

  Vi planerar en exkursion till Göta kanal lördagen den 20 september. Resan går mellan Linköping och Motala.

  Dagen ska kunna inspirera lärare som vill göra exkursioner i närmiljön med sina elever. Tyngdpunkt läggs därför på kanalen närmast Linköping och Motala. Men dagen riktas givetvis till andra också. Möjlighet finns att delta hel- eller halvdag.

  För heldag startar vi utanför Folkungaskolan kl. 09.00 för gemensam resa med buss. Vid 13-tiden är det lunchpaus i Borenshult och sedan fortsätter exkursionen kl. 14.00. Deltagare för halvdag ansluter här. Avslutning sker antingen i Motala vid 16-tid­en eller i Linköping vid 17-tiden.

  Medtag lunch och kaffe/te för dagen.
  Tänk på: ”Kläder efter väder”, bra skor.

  Program
  Exkursionsledare är Björn Segrell och Camilla Prütz. Vi färdas utmed kanalsträckan Berg-Borensberg-Motala och gör följ­ande stopp längs vägen:
 • Bergs slussar (inkl. förmiddagsfika)
 • F.d kalkstensbrottet i Berg
 • Akvedukten i Ljungsbro
 • Malfors (bl.a. alnsten)
 • Ljungs sockerbruk
 • Rullbron vid Ruda
 • Hamnen i Borensberg
 • Borenshult (inkl. lunch)
 • Gamla Motala Verkstad inkl. torrdockan
 • Hamnen i Motala

  En avgift på 50 kr. för halvdag eller 100 kr. för hel­dag kommer att samlas in på plats; pengarna går till föreningens verksamhet.

  Anmälan till Christina Andersson, tel. 013-14 10 59 eller
  e-post: christina.andersn@gmail.com
  senast onsdagen den 10 september.

 • Bilder från Borenshult och Motala.
  Söndagen den 7 september 2008 - Västra kretsen

  Den gemensamma septemberexkursionen till­samm­ans med Biologilärarnas förening har ändr­ats.

  Vi tänker nu besöka Peter Korns trädgård i Eskils­by söndagen den 7 september klockan 11.00-13.00.

  Denna fantastiska botaniska trädgård innehåller över 4000 olika växter på sin 2 hektar stora yta. Här finns allt från öken till myrmark representerat. Man kan också se det vackra kulturlandskapet runt Stora Holtet.

  För information om trädgården se www.peterkornstradgard.se.

  Obligatorisk anmälan till lennart.malmborg@telia.com ett par dagar innan. Mera information kan komma senare på denna hemsida om denna exkursion och höstens aktiviteter.

  Välkomna
  Lennart Malmborg

  Måndag 8 september 2008 - Kronobergskretsen

  "Kina - i spåren efter OS". Kinaexperten ULF NILSSON berättar om Kina före och efter OS. Vi startar kl 19.00 och håller till i sal K2054 på Växjö Universitet.

  Augusti 2008
  Lördagen den 23 augusti 2008 - Riksföreningen
  Ladda ner poster och program som pdf-fil.
  Juni 2008
  Söndagen den 15 juni - torsdagen den 19 juni 2008 - Kronobergskretsen

  Kronobergskretsens Berlinexkursion juni 2008
  Berlinexkursionens fokus ligger på hur storpolitik och gränsdragningar präglat ett storstadsområde.

  Berlins dramatiska 1900-talshistoria innebar att distriktsgränser och kommunala gränser graderades upp till internationella blockgränser, som under kalla krigets tid periodvis ledde till situationer som klart hotade världsfreden.

  Murens fall innebar att det, fram till denna tidpunkt starkt militariserade omlandet så småningom fick en gemensam planeringsmyndighet.

  Ny civil mark­användning, pendling o s v har blivit en följd av de öppna gränserna (se Geografiska Notiser 2007:1/­recension/ och 2-3/artikel om Berlinområdet/ ).

  Exkursionsledare är professor Tommy Book. Researrangör är Hjalmarssons Buss AB i samarbete med Geografilärarnas Riksförening - Kronobergskretsen.

  Tidig avfärd med buss från Växjö söndagen den 15/6 via Gedser-Rostock, Seelower Höhe (sista slaget före Berlins erövring i april 1945) till Frank­furt/Oder.

  Vi besöker sedan bl a det polska Slubice (f d Frankfurter Vorstadt)/pass nödvändigt/, den stalinistiska stålverksstaden Eisenhüttenstadt (med besök på ett intressant museum över DDR´s var­dagskultur), båttur i Sprees källområden, Spree­wald, och den stora sovjetiska garnisonsorten Wünsdorf (med militär utspisning).

  Vidare besöks den gamla kungliga residensorten Potsdam, som är under omvandling, och Schiffshebewerk Niederfinow.

  Sista övernattning blir i Neubrandenburg. De andra övernattningsorterna är ännu ej bestämda. Hem­komst på kvällen den 19 juni 2008.

  Pris: 3.395 kr.     Detta inkluderar alla transporter (från Växjö), inträden och halvpension (frukost och middag).

  Intresseanmälan (seriös) till kassören Bosse Hansson bosse.hansson@vxu.se senast 1/4 2008.
  (OBS! Anmälningstiden är förlängd, men anmäl omgående till Bosse Hansson).

  Vi har en minimigräns på 25 personer för bussen.

  Tommy Book är professor emeritus i kulturgeografi på institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet och är exkursionsledaren personifierad vad gäller att guida i spåren av ett svunnet Öst­europa.

  Alla kretsar är välkomna till denna exkursion.

  Maj 2008
  Torsdagen den 1 maj 2008 - Kronobergskretsen

  Torsdagen 1 maj blir det Naturgeografisk exkursion till Husebymaden och Skatelövsfjorden (Åsnen).

  Båttur är inplanerad. Samling vid Katedralskolans parkering (Växjö) kl 08.30. Återkomst ca 13.00.

  Anmälan till kretsordföranden Peter Bengtsson senast 20/4. Telefon 0470/63708 eller
  e-post: peter.l.bengtsson@home.se
  April 2008
  Fredagen den 18 april 2008 - Stockholmskretsens tips

  Grönland – tills isen stoppar.
  Bildföredrag av Eva Marie Widmark kl 17.00.

  William Olssonsalen, i hus Y, Geovetenskapens hus, Frescati (Geovetenskapens hus är en grön byggnad som ligger nära utgången från T-banan (Universitetet) och busshållplatsen ”Universitetet norra”. Hus Y är en flygel som du hittar när du kommit in.)

  Eva Marie Widmark har en gedigen erfarenhet från arktiska (och antarktiska) miljöer. Hon har arbetat tre säsonger i Grönland som turistvärdinna, guide och expeditionsledare längs väst- och nordväst­kusten – framförallt Diskobukten vid Ilulissats Is­fjord, som blev världsarv 2004. Dessförinnan arbetade hon flera säsonger i motsvarande funktioner på Svalbard och som cruise director på kryssningsfartyg i Arktis.

  Eva Marie har varit stationerad i världens sydligaste stad (Ushuaia, Eldslandet) och världens nordligaste samhälle (Ny-Ålesund, Svalbard) .

  Hon har en bakgrund i geovetenskap och zoologi. Hon är dessutom en skicklig fotograf, vilket vi nu ska få se bevis på, när hon i ord och bild ska berätta om sina grönländska erfarenheter och upplevelser.

  Föredraget arrangeras i samarbete mellan
  Föreningen Natur och Samhälle i Norden
  Föreningen Nordens Stockholmsavdelning
  Geografiska Förbundet


  Grönlands flagga  
  Glaciär på Grönland
  Onsdagen den 16 till fredagen den 18 april 2008 - Kartdagar 2008 i Jönköping

  Konferensen Kartdagar 2008 arrangeras i Jönköping, 16-18 april 2008. Arrangemanget genomförs av Kartografiska Sällskapet i samarbete med Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI) och MBK-leverantörernas Intresseförening.

  Konferensen håller till i Jönköping i Elmias lokaler.

  Arrangemanget genomförs med hjälp av sällskapets lokalavdelning i Jönköping och med Elmia. Inom arrangemanget finns föredrag, seminarier och kurser inom GIS, geografisk IT, geodesi, fotogrammetri, geografisk information, kartografi, historisk kartografi och arkiv samt en teknisk utställning.
  Torsdagen den 10 april 2008 - Stockholmskretsen

  Årsmöte i Stockholmskretsen torsdagen
  den 10 april 2008 kl 17.30-19.30 på Enskilda Gymnasiet, Tegnérlunden 5.

  Vi får lyssna till föredrag av
  Docent Fred Goldberg – KTH
  ”Klimatfrågan – Uppvärmning? Nedkylning? Orsaker?”

  Kom och lyssna till flera teorier!

  Anmäl Dig senast den 8 april 2008 till
  Gunvor Larsson tel 08 765 53 07 eller
  mejl:  gula@enskildagymnasiet.se

  Varmt klimat. Över 50°C - i skuggan vid fototillfället.
  Västra hemisfärens lägsta punkt, 86 m under havsnivån.
  Badwater i Death Valley, Kalifornien, USA.
  Tisdagen den 8 april 2008 - Kronobergskretsen

  Tisdagen 8 april berättar äventyrsresenären Rolf Elmquist och visar bilder från Nya Guinea.

  Kl 19.00 i sal K 2054 på Växjö Universitet.
                                                                Flaggan för Papua Nya Guinea
  Lördagen den 5 april 2008 - Södra kretsen

  Kallelse till årsmöte i Södra kretsen av Geo­grafi­lärarnas Förening!

  Södra Kretsen av Geografilärarnas Förening håller årsmöte lördagen den 5 april 2008 på Lärar­hög­skol­an (Orkanen) i Malmö.

  Förhandlingarna inleds klockan 10.00. Årsmötet ligger i direkt anslutning till Södra kretsens temadag om Indien i förändring och utveckling.

  För 100 kr bjuds medlemmarna på föredrag och indisk mat. Medlemskap kan lösas vid temadagens början.

  Den nya lärarhögskolan ligger några minuters promenad från Malmö Centralstation. Senare på dagen, ca 13.45, kommer Riksföreningen att hålla sitt årsmöte på samma plats, Orkanen i Malmö. Se nedan.

  Anmäl deltagande senast måndagen den 31 mars till   bengtnilven@hotmail.com
  Den 5 april kommer universitetsadjunkt Inge-Marie Svensson tillsammans med ordföranden i södra kretsen att hålla en föreläsning under rubriken:
  Har elefanten börjat dansa?

  Indien i förändring och utveckling. Inge-Marie Svensson ansvarar tillsammans med sin kollega Maja Lundahl för en sidoämnes kurs på lärar­ut­­bildningen som heter Möte med u-land. Under 14 år har de tillsammans med studenter utfört fältarbete i byar i norra Tamil Nadu samt i Kerala.

  Ett år deltog Bengt Nilvén, nuvarande ordförande i södra kretsen och Rickard Runnerstedt. Erfarenheter från dessa 14 år kommer att vara utgångspunkten för föreläsningen.

  Program:
  10.00-10.45 Årsmöte för Södra kretsen
  sal E 323
  11.00-11.45 Föredrag om Indien sal E 323
  12.00-13.00 Lunch med indisk mat till en
  kostnad av 100 kr.
  13.00-13.45 Föredrag om Indien sal E 323

  13.45 (ca) Årsmöte för Riksföreningen
  sal E 323
  Bilderna föreställer: Kvinnor som spelar ett spel i byn Dombaramedu, På fiskmarknaden i Pulicat, Kvinnor som samlats för att diskutera micro lån och Transport över vatten i Pulicat.


  Lördagen den 5 april 2008 - Riksföreningen

  Geografilärarnas Riksförening har årsmöte lördagen den 5 april 2008 på Lärarhög­skolan (Orkanen) i Malmö, med början klockan 13.45.

  Mötet ligger i anslutning till Södra kretsens temadag om Indien i förvandling och utveckling
  (se närmare information från Södra kretsen).

  Årsmötet börjar med sedvanliga förhandlingar och ger även tillfälle till diskussion. Det bjuds på indisk lunch till en kostnad av 100 kr. Medlemskap kan lösas vid temadagens början. Den nya lärar­högskolan ligger några minuters promenad från Malmö Centralstation.

  Anmäl deltagande senast måndagen den 31 mars 2008 till   bengtnilven@hotmail.com
  Varmt välkomna!

  Annica Grundström
  ordförande, Geografilärarnas Riksförening
  Torsdagen den 3 april 2008 - Västra kretsen

  Kallelse till kombinerat möte och års­mötes­för­handlingar i Västra kretsen torsdagen den 3 april klockan 18.30.

  Britt-Louise Ivarsson berättar om Island.

  Vi träffas på Sörgårdsskolan, Hökegårdsgatan 16 i Mölndal. Stombuss 19 passerar utanför skolan.

  Deltagaranmälan till Lennart Malmborg
  senast tisdagen den 1 april.

  Telefon:   031-88 09 67 eller
  Mejl:   lennart.malmborg@telia.com

  Välkomna! Styrelsen
                   
  Mars 2008
  Onsdagen den 12 mars 2008 - Sydsvenska Geografiska Sällskapet

  Sydsvenska Geografiska Sällskapet inbjuder till vårmöte onsdagen den 12 mars 2008, kl. 19.00

  Lokal: Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
  Hörsal "Världen” på 1:a vån.

  På programmet står:
  19.00 Vårmötesförhandlingar
  19.30 Föredrag av: Arkeolog Peter Carelli – Det medeltida Skåne - en arkeologs betraktelse i kulturlandskapet.

  Eftersits – om Ni önskar delta i eftersitsen ber vi Er vara vänliga att meddela sekreteraren detta senast den 12 december per telefon eller e-post.

  Tfn: 046-222 84 18
  e-post: franz-michael.rundquist@keg.lu.se

  Alla geografiintresserade hälsas hjärtligt välkomna. Det går utmärkt att avstå från Vår­mötes­för­hand­ling­ar­na och först komma till föredraget kl 19.30.

  Sydsvenska Geografiska Sällskapets styrelse


  Från omslaget på Sällskapets första årsbok - 1925.
  Onsdagen den 12 mars 2008 - Östra kretsen

  Östra kretsens medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 12 mars kl. 18.30 på Folkungaskolan, Linköping.

  Efter mötet håller Helena Krantz, univ.lek., ett föredrag med rubriken En lysande framtid? Hushållens användning av belysning i ett resursperspektiv.

  Föredraget handlar om ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

  I anslutning till föredraget ordnas eftersits med enklare förtäring till en mindre summa.

  Anmälan om deltagande senast fredagen den 7 mars till Christina Andersson, tel. 013-14 10 59,
  e-post:   christina.andersn@gmail.com
  Februari 2008
  Onsdagen den 6 februari 2008 - Kronobergskretsen

  Kallelse till årsmöte i Kronobergskretsen.

  Årsmötet 2008 i Kronobergskretsen är inbokat till onsdagen den 6 februari kl 19.00 i sal K 2054 på Växjö Universitet.
  Januari 2008
  Fredagen den 25 januari 2008 - Kartografiska sällskapet

  Stockholmskretsen tipsar om Kartografiska sällskapets möte i Gävle den 25 januari 2008.
  Mer information kan fås från:

  Kartografiska Sällskapet
  c/o Lantmäteriverket
  Patrik Ottoson
  801 82 Gävle

  Mejl:   kartografiska@geoforum.se

  Hem
  Senast uppdaterad 140206