Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Evenemang som har varit 2006

Evenemang som har varit: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

November 2006
Onsdagen den 15 november - Stockholmskretsen
Onsdagen 15 november kl 17.30 kommer vi att ha ett förenings­möte i Stockholm på Hersby gymnasium.

Är Du intresserad av att träffa andra geo-lärare på grund­skola/­gymnasium och prata om ämnets nya möjligheter skolan? Här har du en möjlighet.

Stockholmskretsen
Styrelsen / ordf. Gunvor Larsson gula@enskildagymnasiet.se
Tel. 08-765 53 07 0708-23 46 37
Onsdagen den 8 november - Västra kretsen
Det önskade och inplanerade studiebesöket på Ekocentrum måste utgå p.g.a. för höga kostnader.

Höstens möte är därför ändrat till Västlänken - Göteborgs­regionens infrastruktur. Banverket tar emot oss onsdagen den 8 november klockan 17.00 i sina lokaler på Stampgatan 34. Obligatorisk föranmälan till Lennart Malmborg senast söndagen den 5 november,
telefon 031-880967 eller e-post lennart.malmborg@telia.com , eftersom Banverket bara kan ta emot ett be­gräns­at antal deltagare.

Planeringen inför vårterminen pågår. Kom gärna med förslag till Lennart Malmborg. Ett möte i mars månad kommer att kombineras med Västra krets­ens årsmöte. Tankar finns om en exkursion i maj/juni om tillräckligt många är intresserade.

Det är väldigt viktigt att du i fortsättningen in­form­er­ar dig om kretsens aktiviteter genom att gå in på föreningens hemsida (www.geografi.just.nu)! Vidare är vi tacksamma om vi kan få din e-postadress, för att kunna skicka ut informationen i framtiden.
Välkomna. Lennart Malmborg, ordförande.Länk till   Banverket - Västlänken
Tisdagen den 7 november - Södra kretsen
Södra Kretsen inbjuder till ett föredrag av Philip Moding på ämnet Tjernobyl 20 år senare. För att vara språkligt korrekt blir titeln på kvällen Chorno­byl idag och föredraget börjar klockan 19.00.

Fika till självkostnadspris kommer att serveras och det blir utrymme för en frågestund.

Lokal: Geocentrum Sölvegatan 10, Lund.
Oktober 2006
Måndagen den 23 oktober - Norra kretsen
GR och FLS inbjuder lärare i geografi och samhällskunskap till studiebesök vid Sävar såg­verk måndag 23/10 kl. 18.30.

Samling och parkering av bilar vid sågverkskontoret (gul bygg­nad skyltad Kontor Norra Skogsägarna) på Sävar Norra industriområde ena sidan av Tväråmarksvägen mittemot sågverket på vägens andra sida.Länk till   Sävar såg
(Norra Skogsägarna)
Onsdagen den 11 oktober - Kronobergskretsen
Onsdagen den 11 oktober kl 17.00 Exkursion på Biskopshagen (i Växjö) om Trädgårdsstaden och Trästaden. Förre stadsarkitekten Erland Ullstad guidar oss med sin sakkunskap. Samling på Skogs­­gatan infart Biskopshagen (Söder) kl 17.00. Alla intresserade hälsas välkomna!
Geografiseminarium i Stockholm i den 6-7 oktober 2006.

Innehållet den första dagen fokuserar följande teman:
• Geografi och hållbar utveckling i samhälle och utbildning
• Riskanalys och samhällets sårbarhet – nya utmaningar inom geografi
• Den nya kursplanen – möjligheter och utmaningar
• Geografiutbildningen vid Stockholms universitet

Första kvällen blir det gemensam middag och andra dagen ägnas åt en Mälardalsexkursion. Preliminär intresseanmälan senast den 10 augusti på
www.geografi.su.se

Program och information även i GN 2006:2.

Program fredagen den 6 oktober
09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.15 Information och välkomsthälsning
10.15-12.00 Lennart Olsson: Förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling – en utmaning för geografer?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Anders Fridfeldt: Riskanalys och samhällets sårbarhet – nya perspektiv inom geografiämnet
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.45 Peter Östman: Den nya kursplanen på gymnasiet: möjligheter och utmaningar
16.00-17.00 Geografiutbildning och forskning vid Stockholms universitet
17.15-18.30 Extra årsmöte inom geografilärarnas Riksförening
18.30 Middagsbuffé
Program lördagen den 7 oktober
08.30-17.00 Mälardalsexkursion

Det går även att ladda ner programmet från följande sida:
http://www.geo.su.se/index.php?doc_ID=4027&group_ID=502
6 Oktober - Stockholmskretsen
Välkommen till extra föreningsmöte( med vissa års­mötes­för­hand­ling­ar) i samband med Riks­föreningens möte den 6 oktober kl 18 i Geohuset där Geografiseminariet är. Plats meddelas vid trapp­an vid ingången till Geohuset.

Anmäl innan per mejl helst om Du har någon fråga som bara be­rör Stockholmskretsen Du vill ta upp.

Vi kommer att finnas vid ett informationsbord under kaffe­pauser­na 9.30-10 och 14.30-15 om det är något Du vill diskutera med oss i kretsen eller i Riksföreningen! Välkommen.

Stockholmskretsen
Styrelsen / ordf. Gunvor Larsson gula@enskildagymnasiet.se
6 Oktober - Riksföreningen
Medlemmarna i Geografilärarnas Riksförening kallas till extra års­möte i samband med geo­grafi­seminariet i Stockholm den 6-7 oktober 2006 kl 17.15. (Se program ovan).

Ärenden:
1. En webb-baserad "tidskrift".
2. Geografipris.

Mer information med anknytning till dessa ärenden kommer att finnas på Riksföreningens sajt (hem­sida) några veckor före mötet. Där kommer också att finnas exakta uppgifter om tid och plats för detta extra årsmöte.
September 2006
Lördagen den 30 september - Vänerkretsen
Vänerkretsen har exkursion och årsmöte lördagen den 30 september och temat för dagen är exkur­sion med observationer av förändringar i natur och samhälle.
Vi samlas vid Värmlands museum i Karlstad klockan 9.30 och startar med kaffe vid museet på Sandgrundsudden. Karl-Ivar Vålvik planerar och leder dagen som har didaktisk inriktning. Lunch och årsmöte lägger vi in vid lämpligt tid. Vi beräknar att avsluta dagen cirka klockan 16.
Anmäl deltagande senast tisdagen den 26 sept­ember till Ann Engström-Åberg, tel. 0584-124 23 eller mobil 070-550 16 02.
E-post: ann.engstrom-aberg@suf.laxa.se
Måndagen den 25 september - Kronobergskretsen
Måndagen den 25 september kl 19.00 i K2054 på Växjö Universitet berättar Thomas Kjellson, SIDA, om "Bistånd i förändring" och tar upp biståndsinsatser i bl a Tanzania, Laos och Östtimor.
Lördagen den 23 september - Östra kretsen
Den andra temadagen om det östgötska landskapet genomförs lördagen den 23 sept­ember och gäller jordbruksnäring och odlingslandskap i förändring. Genom föreläsning och exkursion i den östgötska slättbygden kommer vi bland annat att belysa och diskutera frågan om den framtida produktionsinriktningen. Ska vi producera mat eller landskap?

Vi samlas klockan 10.00 på Naturbruksgymnasiet i Östergötland i Vreta kloster (cirka 10 km norr om Linköping) och slutar cirka klockan 15.00. Medtag egen matsäck. En avgift på 50 kronor kommer att samlas in på plats — pengar som går till förening­ens verksamhet.
För ytterligare information och anmälan kontakta Magnus Löfkvist, e-post: lofkvist@comhem.se senast den 15 september.
Familjemedlemmar och medlemmar i andra kretsar är hjärtligt välkomna!
Lördagen den 2 september - Södra kretsen
Södra kretsen kommer att företa en exkursion lör­dagen den 2 september 2006 und­er ledning av professor Per Sandgren, i samarbete med Geologins Dag. Vi inleder klockan 09.00 på parkeringen till Dalby gamla stenbrott och fortsätter via Hällestads getryggsåsar till Kalvs Mosse med borrning där vi ska studera 1 meter långa borrkärnor som ska visa hur landskapsutvecklingen fort- skrid­it sedan den senaste istiden. Vi beräknar hålla på i ungefär 4 timmar och det ges utrymme för inmundigande av egen fika.

Kostnad 100 kronor. Anmälan och frågor till bengtnilven@hotmail.com för mer information. Anmälan görs sedan till Bengt Nilvén senast den 28 augusti 2006.
Augusti 2006
Lördagen den 26 augusti - Riksföreningen

Geologins Dag i Klimpfjäll den 26 augusti 2006
Fjällens bergarter en naturresurs?
Föredrag, utställning och kaffe i konferenssalen, Högfjällshotellet i Klimp­fjäll.
Exkursion till Stekenjokk med mineraljaktsinformation och provvaskning.
Prospekteringsbolaget International Gold Exploration AB redovisar läget inom Stekenjokksområdet.
Föredrag om plattektonik och exkursion med Dr. Jens Grimmer och Prof. Reinhard Greiling, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg.
3D karta över områdets geologi förevisas av Prof. Gerhard Bax, Earth Science, Uppsala Universitet.
Fotoutställning. Konstnär Norman Sandén, Nature Art.
Mineralanalys utförs av Byrådir. Arne Sundberg, Uppsala och Gunnar Davidsson, Vilhelmina, Mineral­­jakten, SGU.
Fältlunch serveras under exkursionen i Stekenjokk.

Samling i konferenssalen, Högfjällshotellet i Klimpfjäll, kl 10.00 lördagen den 26 augusti. Deltagarna bjuds på gratis resa med buss t o r Vilhelmina, samt fältlunch och kaffe. Buss avgår     kl 08.00 från bussparkeringen vid kommunhuset i Vilhelmina.Återresa senast kl 16.00 från ex­kur­sions­platsen mot Vilhelmina.

Anmälan till Geologins Dag i Klimpfjäll, sker gen­om kommunens växel 0940-14000. OBS! Sista anmälningsdag torsdagen den 24 augusti!
Arrangör: Geografilärarnas Riksförening i sam­arbete med Ruprecht-Karls-Universität, Heidel­berg, International Gold Exploration AB och Vilhelmina kommun

Ladda ner en färgrik affisch för Geologins Dag i Klimpfjäll. (pdf-fil på 3,5 MB)
Om du inte har ett Acrobat Reader-program (vilket krävs för att läsa pdf-filer), kan du utan kostnad ladda ner den senaste versionen av programmet här:

Hem
Senast uppdaterad 140206
 
  >